wmk_product_02

Zhvillimi i qëndrueshëm

FosterIMbrojIRespekt

Për të arritur një konsum të përgjegjshëm të burimeve dhe mbrojtjen e mjedisit, ne jemi të përkushtuar të krijojmë një zgjidhje të qëndrueshme për të nxitur inovacionin tonë të teknologjisë, si dhe për të përmirësuar vazhdimisht teknikat e prodhimit.

Ne gjithmonë jemi përkushtuar për të kryer matje të shumta dhe efikase për të arritur këto qëllime, të cilat përfundojnë por jo më pak si:

Sustainability (1)
 • Ndjekja e gjurmës sonë të karbonit dhe vendosja e objektivave për të reduktuar emetimin e oksidit të karbonit
 • Përpjekja për të minimizuar ndikimin mjedisor të aktiviteteve tona
 • Ruajtja e pajtueshmërisë me të gjitha ligjet kombëtare, legjislacionet, rregulloret për mbrojtjen e mjedisit
 • Ruajtja e të gjitha burimeve natyrore dhe eliminimi i çdo emetimi ose asgjësimi të paligjshëm të substancave të rrezikshme në të gjitha produktet dhe proceset tona
Sustainability (2)
 • Sigurimi që mineralet që përmbahen në produktet tona janë marrë, prodhuar dhe përdorur në një mënyrë të përgjegjshme shoqërore
 • Prokurimi ose shitja e asnjë minerali nga zonat e prekura nga konflikti ose me rrezik të lartë
 • Të përkushtuar për të siguruar një vend pune pa incidente dhe lëndime

.

111
 • Ndjekja e gjurmës sonë të karbonit dhe vendosja e objektivave për të reduktuar emetimin e oksidit të karbonit
 • Përpjekja për të minimizuar ndikimin mjedisor të aktiviteteve tona
 • Ruajtja e pajtueshmërisë me të gjitha ligjet kombëtare, legjislacionet, rregulloret për mbrojtjen e mjedisit
 • Ruajtja e të gjitha burimeve natyrore dhe eliminimi i çdo emetimi ose asgjësimi të paligjshëm të substancave të rrezikshme në të gjitha produktet dhe proceset tona
222
 • Sigurimi që mineralet që përmbahen në produktet tona janë marrë, prodhuar dhe përdorur në një mënyrë të përgjegjshme shoqërore
 • Prokurimi ose shitja e asnjë minerali nga zonat e prekura nga konflikti ose me rrezik të lartë
 • Të përkushtuar për të siguruar një vend pune pa incidente dhe lëndime

.


Kodi QR